Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Formular de ofertă - informații precontractuale


Formular de ofertă - informații precontractuale

Prin prezentul formular de ofertă Agenția WUVAM TOURS S.R.L, cu sediul în Arad, str. Closca  nr 2, număr de înregistrare la Registrul Comerţului Arad J02/1600/2017, Cod de Înregistrare Fiscală RO38147255, vă comunicăm informațiile esențiale privind pachetul de servicii turistice, conform solicitării Dvs.
În cazul în care veți decide să optați pentru oferta noastră, prezentul formular de ofertă va deveni Anexa întâi, parte integrantă a Contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice, fiind emis în conformitate cu prevederile art. 5 și 6 din  „Ordonanța nr. 2 din 2 august 2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative” .

Nr. crt Informații standard precontractuale, cf art. 5 din „Ordonanța nr. 2 din 2 august 2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, Detaliere. Observații
1. 1.1. Principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie:
1.1. destinaţia (destinaţiile) călătoriei, itinerariul şi perioadele sejurului, cu datele corespunzătoare şi, în cazul în care cazarea este inclusă, numărul de nopţi incluse;
1.2.mijloacele de transport, caracteristicile şi categoriile acestora, locurile, datele şi orele de plecare şi de întoarcere, duratele şi locurile opririlor intermediare şi ale legăturilor de transport. În cazul în care nu este încă stabilită ora exactă, agenţia de turism intermediară informează călătorul cu privire la ora aproximativă de plecare şi de întoarcere;
1.3. locaţia, principalele caracteristici şi, după caz, categoria turistică a unităţilor de cazare conform normelor din ţara de destinaţie;
1.4. serviciile de masă oferite;
1.5. vizitele, excursiile sau alte servicii incluse în preţul total convenit al pachetului;
1.6.dacă nu este clar din context, faptul că oricare dintre serviciile de călătorie vor fi furnizate călătorului ca parte a unui grup şi, în acest caz, în măsura posibilului, dimensiunea aproximativă a grupului;
1.7. dacă posibilitatea călătorului de a beneficia de alte servicii turistice depinde de comunicarea orală efectivă, limba în care vor fi furnizate serviciile respective;
1.8. situaţia în care călătoria sau vacanţa este adaptată în general pentru persoanele cu mobilitate redusă şi, la cererea călătorului, informaţii precise privind gradul de adecvare a călătoriei sau vacanţei, luând în considerare nevoile călătorului;
2. 2.1. Denumirea comercială, sediul social  și datele de contact ale agenţiei de turism organizatoare 
2.2. Denumirea comercială, sediul social  și datele de contact ale agenţiei de turism intermediare
3. 3. Preţul  pachetului, inclusiv taxele şi, dacă este cazul, toate comisioanele, tarifele, precum și o indicaţie cu privire la tipul de costuri suplimentare pe care călătorul ar putea să fie obligat să le suporte în continuare, dacă este cazul;
4. Modalităţile de plată, inclusiv orice sumă sau procentaj din preţ care urmează să fie achitate sub formă de avans şi calendarul pentru achitarea soldului sau garanţiile financiare care urmează să fie achitate sau furnizate de călător;
5. Numărul minim de persoane necesar pentru ca serviciile din pachet să poată fi executate şi termenul prevăzut înainte de începerea executării pachetului până la care este posibilă încetarea contractului, dacă nu se întruneşte acest număr;
6. Informaţii generale despre cerinţele legate de paşaport şi vize, inclusiv termenele aproximative de obţinere a vizelor şi informaţii referitoare la formalităţile legate de sănătate în ţara de destinaţie;
7. Informaţii privind posibilitatea călătorului de a înceta contractul oricând înainte de începerea executării pachetului, cu plata unei penalităţi de încetare corespunzătoare
8. Informaţii privind asigurarea facultativă sau obligatorie care să acopere costurile încetării contractului de către călător sau costurile de asistenţă, inclusiv taxele de repatriere, în caz de accident, de boală sau de deces.

Drepturi principale ale Turistului, în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018 sunt, după cum urmează:
Turistul va primi toate informaţiile esenţiale, după cum sunt detaliate mai sus, privind pachetul de servicii, anterior încheierii contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice.
Există întotdeauna o entitate - Agenție care răspunde pentru executarea corespunzătoare a tuturor serviciilor de călătorie incluse în contract.
Turistul pot transfera pachetul unei alte persoane, în urma unei înştiinţări scrise, comunicate în timp rezonabil şi eventual a plăţii unor costuri suplimentare.
Preţul pachetului poate fi mărit numai dacă cresc costurile specifice (de exemplu, preţurile carburanţilor) şi dacă acest lucru este prevăzut în mod expres în contract, şi în orice caz nu mai târziu de 20 de zile înainte de începerea executării pachetului. În cazul în care agenţia de turism organizatoare îşi rezervă dreptul de a creşte preţul, călătorul are dreptul la o reducere de preţ dacă apare o scădere a costurilor relevante.
În cazul în care creşterea preţului este mai mare de 8% din preţul pachetului, Turistul poate înceta contractul, fără plata unei penalităţi de încetare şi poate obţine rambursarea integrală a oricăror plăţi. Aceeași situație se aplică și în cazul în care oricare dintre elementele esenţiale ale pachetului, altul decât preţul, s-a modificat în mod semnificativ.
Turistul poate înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare, înainte de începerea executării pachetului, în circumstanţe excepţionale, denumite cazuri de forță majoră. 
Turistul poate înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare, în cazul în care serviciile nu sunt executate în conformitate cu contractul şi acest fapt afectează, în mod substanţial, executarea pachetului, iar agenţia de turism organizatoare nu remediază problema.
În cazul în care, după începerea executării pachetului, elemente importante ale pachetului nu pot fi executate astfel cum s-a convenit, vor trebui oferite Turistului servicii alternative corespunzătoare, fără a implica plata unor costuri suplimentare. 
Turistul are, de asemenea, dreptul la o reducere a preţului şi/sau la plata unor despăgubiri pentru daune în cazul în care serviciile de călătorie nu sunt executate sau sunt executate în mod necorespunzător.
Turistul are posibilitatea de a înceta contractul, în orice moment, înainte de începerea executării pachetului, în schimbul achitării unei penalităţi de încetare adecvată.
În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, Agenția anulează pachetul, Turistul are dreptul la rambursare şi, după caz, la o despăgubire.
Turistului i se pune la dispoziţie un număr de telefon de urgenţă sau detaliile unui punct de contact unde pot lua legătura cu agenţia de turism organizatoare sau cu agentul de turism.
Agenţia de turism organizatoare trebuie să ofere asistenţă în cazul în care călătorul se află în dificultate.
În cazul în care agenţia de turism organizatoare intră în insolvenţă, plăţile vor fi rambursate. În cazul în care aceasta intră în insolvenţă după începerea executării pachetului, iar transportul este inclus în pachet, repatrierea călătorilor este garantată. 
   
Vă mulțumim!     AGENȚIA WUVAM TOURS S.R.L
Arad, la .................